Dyskusja – filmowe podsumowanie roku – cz. 2: najlepsze filmy roku

Najlepsze filmy roku – dyskusja podsumowująca sezon 2020 w gronie dziennikarzy, krytyków i przedstawicieli festiwali filmowych, która odbyła się w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. W dyskusji udział wzięli: Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy oraz Dyrektor Artystyczny festiwalu Kino na Granicy; Katarzyna Borawiecka – dziennikarka filmowa, Michał Grubman – dyrektor festiwalu Sopot Film Festival a także dyrektor programowy festiwalu Animafest Gdańsk. Spotkanie prowadziła zaś Anna Kądziela-Grubman – kurator programowa przeglądu Filmowe Podsumowanie Roku i Dyrektor Programowa Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa.