Dyskusja – filmowe podsumowanie roku – cz. 1: festiwale, kina, rynek filmowy

Rynek filmowy, festiwale, kina – dyskusja podsumowująca sezon 2020 w gronie dziennikarzy, krytyków i przedstawicieli festiwali filmowych, która odbyła się w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. W dyskusji udział wzięli: Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy oraz Dyrektor Artystyczny festiwalu Kino na Granicy; Katarzyna Borawiecka – dziennikarka filmowa, Michał Grubman – dyrektor festiwalu Sopot Film Festival a także dyrektor programowy festiwalu Animafest Gdańsk. Spotkanie prowadziła zaś Anna Kądziela-Grubman – kurator programowa przeglądu Filmowe Podsumowanie Roku i Dyrektor Programowa Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa.

Dyskusja będzie miała premierę poniżej na naszej stronie we wtorek 29.12.2020 o godz. 19.00 oraz na naszych kanałach social media.